Het personen- en familierecht is belangrijk voor iedereen

 

Personen en familierecht

 

In Nederland, en de meeste andere landen ter wereld, liggen al onze rechten én plichten vastgelegd in allerlei officiële documenten. Veel van de regels die we als samenleving hanteren voor de relaties tussen mensen onderling zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Een belangrijk onderdeel van het Burgerlijk Wetboek is het personen- en familierecht. In dit onderdeel zijn alle regels vastgelegd over de juridische status van natuurlijke personen en familierecht. Alhoewel de term personen- en familierecht je waarschijnlijk niet zoveel zegt, krijgen we er allemaal mee te maken in ons leven. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van het burgerlijk recht. Het personen- en familierecht houdt zich bezig met geboorte, huwelijk, echtscheiding, afstamming en allerlei andere zaken die verband houden met familiebetrekkingen en bevoegdheden van mensen. Veel van deze afspraken die zijn vastgelegd in het personen- en familierecht zijn rechtstreeks afkomstig uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Wat zijn onderdelen van het personen- en familierecht

 

De beschrijving van het personen- en familierecht klinkt misschien nog wat abstract, maar de meeste mensen krijgen actief met dit recht te maken. Zo zijn huwelijken, echtscheidingen, naamswijzigingen, boedelverdelingen, alimentatiebetalingen, adoptie, leerplichtzaken en omgangsregelingen allemaal zaken die zijn geregeld onder het personen- en familierecht. Door de regels rondom deze zaken vast te leggen, kan er bij een geschil sneller een beslissing worden genomen over de rechten en plichten van de betrokken personen. Daarnaast weten mensen op deze manier wat er van hen wordt verwacht en wat zij logischerwijs mogen verwachten van anderen.

 

Hulp bij geschillen

 

Omdat het personen- en familierecht zoveel zaken betreft waar wij dagelijks mee te maken hebben, zijn geschillen op dit gebied ook veelvoorkomend. En veel geschillen kunnen niet alleen opgelost worden door de betrokken personen. Door gespecialiseerde juridische hulp in te schakelen kunnen zaken als echtscheidingen, omgangsregelingen, de verdeling van goederen en bewindvoering professioneel worden afgehandeld. Het zijn vaak zaken die verstrekkende gevolgen hebben voor het privéleven van de betrokken personen en er gaan veelal veel emoties mee gepaard. Door een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, kunnen de geschillen vaak worden opgelost op een manier die voor iedereen bevredigend is.